پرایمکس

پرایمکس - مناسب جهت ایجاد پیوند بین بتن و ملات ها ایجاد غشای یکپارچه و مقاوم در برابر آب استفاده در درزگیری – آب بندی استخر و ….