مشخصات فنی زایکوسیل

مشخصات فنی زایکوسیل

 

زايکوسيل يک ترکيب ارگانو سيلان مي باشد. اين ترکيب با گروه هاي فعال خود با سطوح معدني ( غير ارگانيک) حاوي گروه هاي سيلانول (Si-OH) مانند سيمان، بتن، سنگ، آجر، بتن مسلح و غيره واکنش مي دهد. سطوح کار شده با زايکوسيل باعث تشکيل پيوند سيلوگزان (Si-O-Si) بين سطوح و مولکول زايکوسيل مي شود. پيوند سيلوگزان يکي از پايدارترين پيوند ها در طبيعت مي باشد. بنابراين زايکوسيل با واکنش سريع با سطوح معدني، موجب ايجاد يک سطح آب گريز پايدار مي گردد. اين پيوند شيميايي که با زايکوسـيل ايجاد گرديده است تحت شرايط اتمسفري معمول از بين نمي رود. در مجاورت آب آشاميدني نيز بسيار پايدار بوده و جدا نمي شود. بنابراين آب در تماس با سطوح کار شده با زايکوسيل دچار آلودگي نمي شود. سطح کار شده با زايکوسيل هيچگونه ماده سمي را به داخل آب آشاميدنی وارد نمي نمايد.

 

صدمات ناشی از آب

 

اورگانوسيلان( مواد فعال)   40%

حلال( اتيلن گليکول)   60%

 

اطلاعات فنی زايکوسيل

 

رنگ شفاف تا زرد کمرنگ
نقطه اشتعال C º100<  ، غير آتشگير
وزن مخصوص(C º25) 05/1
ويسکوزيته CPS 800-500
 انحلال پذيری   قابل اختلاط با آب
 رقيق سازی  يک قسمت زايکوسيل با ده قسمت آب
 پوشش  معمولاً 20 تا 30 متر مربع روی سطح افق
 محافظت  بتن، آجر، ملات، پلاستر، سنگ، ماسه سنگ، گرانيت، دوغاب بندکشی و کاشی کاری، ورقه های سيمانی