لیست قیمت خدمات ضدآب سازی با فناوری نانو زایکوسیل

 

خدمات قیمت هر مترمربع (مواد و اجرا) برای متراژ 200 تا کمتر از 1000مترمربع قیمت هر مترمربع (مواد و اجرا) برای متراژ بیشتر از 1000مترمربع
ضدآب سازی نمای آجری (آجرنسوز-قزاقی-ماشینی) 11/000تومان اختصاص تخفیف ویژه
ضدآب سازی نمای سیمانی و شسته و بتن اکسپوز 12/000 تومان اختصاص تخفیف ویژه
ضدآب سازی نمای سنگی(گرانیت و تراورتن و …) 9/000 تومان اختصاص تخفیف ویژه
شستشوی با دستگاه واترجت پرفشار 3/000 تومان ……………….
ضدآب سازی دیوار بتنی و حائل ………………هزار تومان ………………….هزار تومان
آب بندی استخر سونا و جکوزی …………………..هزار تومان ……………………هزار تومان
آب بندی مخازن سرپوشیده نگهداری آب شرب و فاضلاب ………..هزار تومان ………………هزار تومان
آب بندی آشپزخانه – سرویس بهداشتی – بام – بالکن ………….هزار تومان …………….هزار تومان
ضدآب سازی دیوار بتنی و حائل 000هزار تومان 000هزار تومان
ضدآب سازی دیوار بتنی و حائل 000هزار تومان 000هزار تومان
ضدآب سازی دیوار بتنی و حائل 000هزار تومان 000هزار تومان
ضدآب سازی دیوار بتنی و حائل 000هزار تومان 000هزار تومان
ضدآب سازی نفوذی دیوارهای ایمن شات کریت شده 0000هزار تومان تماس بگیرید